I tell stories...

Ink'n Paint

De titel "Ink'n Paint' slaat op het proces waarmee deze beelden zijn gemaakt. Het gaat om deels eerder gemaakte portretten die opnieuw zijn bewerkt. En die bewerking, daar gaat het om. Ik heb daar zo mijn eigen ambachtelijke methoden voor: Spelen met inkt, water en verf in combinatie met de foto's.

The title "Ink'n Paint" refers to the process with which these images were made. It is about previously made portraits that have been re-edited. And that editing, that's what it's about. I have my own artisan methods for that: Play with ink, water and paint in combination with the photos.

My work & My clients

Ndiagne

Strong Hair

Ndiagne is een Afrikaans woord. Ndiagne wil zoveel zeggen als ‘Sterk Haar’. 

Ndiagne is an African word. Ndiagne means as much as 'Strong Hair'. 

Dreams

De serie Dreams bestaat uit een aantal portretten van mensen die dromen. Waar dromen zij over? Wie zal het zeggen? Waar zou jij hartstochtelijk van kunnen dromen?

The series Dreams consists of a number of portraits of people who dream. What they dream about? Who will say? What could you dream of passionately? 

Sir & Son

Sir&Son is een serie portretten van vaders en hun zoon zoals je eigenlijk maar weinig tegenkomt. Portretten met allemaal een eigen verhaal.

Sir & Son is a series of portraits of fathers and their son as you hardly ever see. Portraits with their own specific story.

Geisha

...or no Geisha?

De naam Geisha verklapt misschien al veel, maar toch zijn de beelden niet zo voorspelbaar als de titel doet vermoeden en sluipen er tal van bijzondere details de beelden binnen die voor een mooie mix van culturen zorgt.

The name Geisha may reveal a lot, but the images are not as predictable as the title suggests and many special details sneak into the images that provide a beautiful mix of cultures.

.

Nothing is...

...what it seems, nothing seems like it is.

De serie Nothing is like it is, nothing is like it seems is het laatste projectje van 2017. Een korte serie van beelden van nonnen. Maar zijn het wel nonnen? De details verraden soms de waarheid...

The series Nothing is like it, nothing is like it seems is the last project of 2017. A short series of images of nuns. But are they nuns? The details sometimes reveal the truth ..

Silk & Linen

Can you tell the story?

De serie Silk & Linen bestaat uit gelaagde beelden waarin iedere toeschouwer een eigen verhaal kan ontdekken. De veelal mysterieuze foto’s, soms met een religieuze lading, bestaan uit verschillende lagen waarin je telkens weer nieuwe details ontdekt.

Silk & Linen  consists of layered images in which every viewer can discover his own story. The often mysterious pictures, sometimes with a religious load, consist of several layers in which you discover new details each and every time.

Angeloi

A series of nowadays angels...

De foto’s uit de serie ANGELOI (Engelen) beschrijven een aantal engelen die ons mensen aanschouwen, kritisch bekijken en reageren op onze aardse escapades. Zij vermaken zich, ergeren zich en verbazen zich, maar aan het eind van de dag houden deze engelen van ons.

The photos from the ANGELOI series (Angels) describe a number of angels who watch people, critically view and respond to our earthly escapades. They entertain themselves, annoy themselves and amaze themselves, but at the end of the day, these angels love us.

Sound of silence

No sound allowed...

The Sound of Silence bestaat uit een aantal fotografische portretten van muzikanten die poseren met hun favoriete instrument. Foto’s maken geen geluid. De muzikanten kunnen zich niet laten gelden. Hun is het zwijgen opgelegd. En dat kun je aflezen aan hun gezicht...

The Sound of Silence consists of a number of photographic portraits of musicians posing with their favorite instrument. Photos do not make sound. The musicians can not afford to apply. The have been silenced. And you can read that on their face...

Freckles

Freckles everywhere...

Voor de portretten uit de serie Freckles ben ik op zoek gegaan naar een andere manier van portretteren. Een vernieuwende, verrassende belichting, beeldhoek en kadrering. Alles om af te wijken van de routine waarin je als fotograaf soms belandt.

For the portraits from the Freckles series I was looking for another way of portraying. An innovative, surprising exposure, angle of view and frame. Everything to deviate from the routine in which you sometimes end up as a photographer.

Kimberley

Kim, yeah, melancholy Kim...

Ik kwam Kimberley bij toeval tegen tijdens een van de vele workshops die ik geef. En bij de eerste blik wist ik het: Ik wil Kim voor de camera in mijn studio. Haar blik, haar houding, haar voorkomen, alles straalt melancholie uit. En ik ben een melancholicus…

I accidentally met Kimberley during one of the many workshops I give. And at first glance, I knew: I want Kim for the camera in my studio. Her look, her attitude, her appearance, everything radiates melancholy. And I'm a melancholy man...

Eyes & Skin

Those eyes, that skin...

Donkere huid is een uitdaging op zich om te fotograferen. Licht gedraagt zich anders dan op een bleke huid. In de serie Eyes & Skin hebben Clyde, Carole, Nivienska en Sharon fantastisch meegewerkt om een en ander voor elkaar te krijgen in mijn studio.

Dark skin is a challenge for photography. Light behaves differently than on a pale skin. In the Eyes & Skin series, Clyde, Carole, Nivienska and Sharon have worked fantastically with me in my studio.

  • (+31) 06 20 20 71 62
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tell your friends!