Skip to main content

Roaring Twenties

[ For sales inquiries (from €20,-) and other requests, please get in touch via the contact page or +31620207162 ]

De inspiratie voor deze fotoserie ligt in de zwart-wit Hollywood portretten uit roaring twenties van de vorige eeuw, gecombineerd met recente portretten uit onze eigen roaring twenties van deze eeuw. Zwart-wit foto's verwerkt in lagen en later ingekleurd. Hollywood sterren van destijds verenigd met 'gewone' mensen van nu. Het blijven roaring twenties...

The inspiration for this photo series lies in the black and white Hollywood portraits from the roaring twenties of the last century, combined with recent portraits from our own roaring twenties of this century. Black and white photos processed in layers and later colored. Hollywood stars of the past united with 'ordinary' people of today. They remain roaring twenties...