Skip to main content

Sir&Son

[ For sales inquiries (from €20,-) and other requests, please get in touch via the contact page or +31620207162 ]

Sir&Son is een serie portretten van vaders en hun zoon. Iets wat je niet heel vaak tegenkomt. Een enkele keer wat onwennig voor de camera, zeker als de fotograaf vraagt om fysiek contact te maken. Maar in zo'n voorkomend geval was die schroom snel verdwenen. Een bijzondere serie portretten met allemaal een eigen dieper liggend verhaal.

Sir & Son is a series of portraits of fathers and their son. Something you do not often come across. Sometimes a little uncomfortable in front of the camera, especially if the photographer asks to make physical contact. But in such a case that shyness quickly disappeared. A special series of portraits with their own deeper story.